G-E0EWZBLP0V
субота , 10 децембра 2022
Home / CRNA HRONIKA / MISTERIJA ZLOČINA U SREMSKOJ MITROVICI: Ljubomir nestao, pa nađen ubijen i umotan u tepih u gepeku golfa

MISTERIJA ZLOČINA U SREMSKOJ MITROVICI: Ljubomir nestao, pa nađen ubijen i umotan u tepih u gepeku golfa

CRNA HRONIKA FELJTON.rs
29.08.2021.

Na te­lu Lju­bo­mi­ra Tr­ni­ća (45) iz Sre­m­ske Mi­tro­vi­ce na­đe­ni tra­go­vi uba­da­nja no­žen, po­tra­ga za pa­rom K. N. i L. V., u či­jem dru­štvu je po­sled­nji put viđen

Te­lo Lju­bo­mi­ra Tr­ni­ća (45) iz Sre­m­ske Mi­tro­vi­ce, ko­jem se u če­tvr­tak po­sle 19 ča­so­va izgu­bio sva­ki trag i vo­dio se kao ne­stao, pro­na­đe­no je za­mo­ta­no u te­pi­hu u ge­pe­ku au­to­mo­bi­la ma­r­ke „go­lf“ u na­se­lju Ka­me­njar, na­do­mak ovog gra­da.

Oti­šao biciklom

Ka­ko sa­zna­je­mo, ne­ko­li­ko osu­m­nji­če­nih oso­ba pri­ve­de­no je na in­fo­r­ma­ti­v­ni raz­go­vor u po­li­ci­ji, a po­li­ci­ja tra­ga za K. N. i L. V., ina­če pa­rom, u či­jem dru­štvu je po­sled­nji put vi­đen Lju­bo­mir.

– Za­sad se još uvek ne zna ka­ko je ne­sre­ć­ni čo­vek na­stra­dao. Mi­ste­ri­ja je ka­ko je čo­vek ne­stao, ka­ko je uo­p­šte do­speo u ge­pek au­to­mo­bi­la K. N. iz Sre­m­ske Mi­tro­vi­ce. Ka­ko na se­bi ima bro­j­ne po­vre­de – ubo­den je no­žem, imao je po­vre­de na te­lu – obja­šnja­va sa­go­vor­nik i na­sta­vlja:

– Bru­tal­no pre­bi­ti čo­ve­ka, ubi­ti ga, umo­ta­ti u te­pih i po­tom ga sta­vi­ti u ge­pek, kao da je u pi­ta­nju ne­ki oko­re­li kri­mi­na­lac. Šta je taj čo­vek ura­dio, pa je za­slu­žio ova­ko su­ro­vu su­d­bi­nu.

Oča­j­na supruga

Ne­ma vi­še mo­je podrške

l Na dru­štve­noj mre­ži Fej­s­buk, mno­go­bro­j­ni pri­ja­te­lji opra­šta­ju se od tra­gi­č­no na­stra­da­log Lju­bo­mi­ra Tr­ni­ća. – Ne­ma vi­še mo­je po­dr­ške, ne­ma vi­še oca mo­je de­ce. Sru­šio mi se svet. Vo­lim te – na­pi­sa­la je Lju­bo­mi­ro­va su­pru­ga na svom Fej­s­buk pro­fi­lu, a ispod pos­ta su se ni­za­li ko­men­ta­ri: „Pri­mi mo­je iskre­no sau­če­šće“, „Tu­ga do ne­ba“, „Ka­ko će­te de­ca i ti bez nje­ga. Dr­ži­te se“.

misterija
FOTO: PRINTSCREEN/FACEBOOK

Mu­ška­rac i že­na po­sled­nji put su vi­đe­ni u dru­štvu ne­sre­ć­nog čo­ve­ka. – Na­vod­no se tra­ga za par­t­ne­ri­ma K. N. i L. V. Njih dvo­je su po­zna­ti po­li­ci­ji kao he­roin­ski za­vi­sni­ci. Ta­ko­đe, ispi­tu­je se da li oni ima­ju ne­ke ve­ze sa bru­tal­nim zlo­či­nom. Mno­ge stva­ri su ne­ja­sne. Čo­vek je po­sled­nji put vi­đen u če­tvr­tak, na cr­ve­nom bi­ci­klu kod jed­ne pro­dav­ni­ce u na­se­lju Ka­me­njar u dru­štvu mu­ška­r­ca i že­ne – ka­že izvor i na­sta­vlja:

– Po­li­ci­ja je upa­la u stan osu­m­nji­če­ne že­n­ske oso­be, ali u nje­mu ni­je ni­ko pro­na­đen u to­ku uvi­đa­ja. Njih dvo­je su sa­da u be­k­stvu i po­li­ci­ja in­te­zi­v­no tra­ga za nji­ma.

misterija
FOTO: PRINTSCREEN/FACEBOOK

Istraga u toku

Lju­bo­mi­ro­va su­pru­ga, ot­kad je sa­zna­la za gu­bi­tak, ne mo­že da do­đe se­bi od šo­ka.

– Po­sled­nji put smo se ču­li u če­tvr­tak kad je vo­zio bi­ci­kl i od ta­da ga ne­ma. Ni­sam u sta­nju da go­vo­rim – re­kla je za me­di­je oža­lo­šće­na že­na. Pre­ma re­či­ma ko­m­ši­ja, iza na­stra­da­log Lju­bo­mi­ra osta­lo je tro­je ma­lo­le­t­ne de­ce.

– Čo­vek je iza se­be osta­vio tro­je pa­či­ća, ko­ji mo­ra­ju da­lje bez nje­ga. Na­j­sta­ri­je de­te ima 10 go­di­na, sred­nje še­st, a ima­ju i be­bu ko­ja je tek na­pu­ni­la go­di­nu da­na. Vred­ni, po­šte­ni lju­di ko­ji, eto… Mo­žda je čo­vek ne­što vi­deo i čuo što ni­je smeo i od­mah ga ka­zni­li – ka­že me­šta­nin Sre­m­ske Mi­tro­vi­ce i isti­če da je Lju­bo­mi­ro­va su­pru­ga sklo­ni­la dvo­je mla­đe de­ce ko­ja ne zna­ju da su osta­la bez oca.

Istra­ga je u to­ku i ona će utvr­di­ti sve de­ta­lje ovog mi­ste­rio­znog zlo­či­na.

POSTANITE NAS NOVINAR…

Ako imate informaciju koju treba da zna celokupna srpska javnost, ako imate bilo kakav problem, a policija ili bilo koji drzavni organ nece da vam pomogne, na pravom ste mestu! Ako imate fotografiju koju mora da vidi Srbija, ne gubite vreme! Pošaljite nam vest koju ćemo mi, ako za to ima potrebe, i dodatno proveriti. A potom čitajte u feljtonu ili na portalu feljton.rs.

Za naše najvrednije insajdere pripremili smo brojne poklone iznenađenja i vredne nagrade.

pisite nam

feljton.rs@gmail.com

Pratite nas na društvenim mrežama

https://www.instagram.com/feljton.rs/

https://www.facebook.com/feljton.rs

(FELJTON.rs/kurir)

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

WC Captcha 12 − 5 =

Ово веб место користи Акисмет како би смањило непожељне. Сазнајте како се ваши коментари обрађују.

FELJTON.rs

12.11 2021

SRPSKI STOMATOLOG NUDI NAGRADU OD 50.000 EVRA! građani ce biti BOGATO nagrađeni ukoliko KACE I DELE OVU VEST PO SVOJIM DRUSTVENIM MREZAMA

U Novom Sadu je ponovo opljačkana jedna stomatološka ordinacija!

Naime, pljačka se dogodila u ulici Đorđa Zličića broj 44, i to već drugi put u kratkom vremenskom periodu.

 1 / 4 FOTO: PRIVATNA ARHIVA

NE PROPUSTITE…

SRPSKI STOMATOLOG NUDI NAGRADU OD 50.000 EVRA! građani ce biti nagrađeni ukoliko ponude relevantnu informaciju,Ovo su detalji

Prvi put se pljačka dogodila 1. 12. 2017. godine kada je iz ordinacije ukradeno 120 turbina, a pre toga je stomatologu Aleksandru Radoviću nestao automobil iz dvorišta, i potom mu je kuća u kojoj stanuje obijena. 

Stomatolog Aleksandar Radović je za Espreso objasnio kako se sve to izdešavalo i na koga sumnja.

Kada se dogodila prva pljačka priveden je Predrag Kostic, za kim je im bila raspisana potera za tesku kradju, i on mi je 13. januara prošle godine upao u kuću sa nožem. Tada mi je naneo osam uboda, tako da sam jedva ostao živ, i bio sam smrtno ranjen. U tim trenucima, uzeo sam pištolj i u samoodbarni sam ga upucao, objasnio je Radović”. 

foto: Privatna arhiva

Kako kaže, druga pljačka se dogodila 6. juna prošle godine, a za oba puta podneo je i krivične prijave.

Drugog puta mi je nestalo 220 turbina, aparat za espreso kafu, zatim stomatološki kolenjaci u vrednosti od 200 000 evra. Što se tiče ove pljačke, policija još nije ništa otkrila ko je počinilac (izvrsilac), ali se zna tiper, organizato M.A. i njegov sin M.A. USKORO CE BITI OBJAVLJENE NJIHOVE FOTOGRAFIJE SA MESTOM BORAVKA..

Sve nase informacije su dobijene od izvora informacija MUPA Novi Sad

Za informaciju gde je roba prodata i koje ucesnik u pljacki nudim nagradu od 50.000e KOJA CE BITI ISPLACENA ODMAH.

foto: Privatna arhiva

Dodaje da je ponudio nagradu za informaciju, GDE SE DOSTA ZAINTERESOVANIH JAVILO SA RAZNIM INFORMACIJAMA. Jos nije dobijena tacna informacija tako da je nagrada jos aktivna

Juče sam objavio da sam raspisao nagradu za informaciju u vrednosti od 50. 000 evra, pa očekujem da će se neko javiti u narednom vremenskom periodu”, zaključuje Radović

U opisu je naveo da će građani biti nagrađeni ukoliko ponude relevantnu informaciju u vezi sa ovim slučajem oko otkrivanja izvršioca pljačke i poslovnog prostora u kome je ukradena stomatološka oprema. 

Informacije javiti

Novi Sad policijska ispostava klisa

ili pozivom 192

ili DIREKTNO Aleksandru Radovicu

Pratite nas na društvenim mrežama

https://www.instagram.com/feljton.rs/

https://www.facebook.com/feljton.rs

https://twitter.com/FeljtonRs

(feljton.rs/espreso)